Filter speeltoestellen

Behoud en controle speeltoestel

Voor het behoud van het speeltoestel is het noodzakelijk dat beschadigde onderdelen/elementen tijdig vervangen worden.

Metaal

Beschadigde verflagen dienen eerst stof-, vet- en roestvrij gemaakt te worden. Daarna moet het gereinigde oppervlak dubbel worden bedekt met een acrylpolyester staalverf. De kleurencombinaties gebruikt door Arkema Speelvoorzieningen:

Alle verfvlekken ontstaan op de metalen elementen en polyethyleenplaten door spuitverven en olie viltstiften kunnen worden verwijderd door de vlekken af te vegen met een doek gedrenkt in NITRO oplosmiddel.

Hout

Lengtescheuren in houten palen kunnen worden beschouwd als normaal. Hout is een natuurproduct dat onderhevig is aan droogte en vochtigheid. Bij droog weer ontstaan er droogtescheuren in het hout. Dit is een spontaan verschijnsel tijdens droge periodes. Bij vochtige weersomstandigheden zullen de scheuren weer verminderen. De paal kan hierdoor nooit breken. Lengtescheuren lopen namelijk nooit rechtlijnig door maar worden telkens onderbroken volgens de natuurlijke groei van de boom. Hierdoor komt de veiligheid dan ook niet in het gedrang.

Om de garantie te waarborgen dient het hout jaarlijks geïmpregneerd te worden. Hiervoor kan een impregneermiddel gebruikt worden- voorgestelde kleur: TEAK. Het impregneermiddel dient gebruikt te worden volgens de gebruiksaanwijzing van het middel.

Roestvrij staal

Het wordt aanbevolen om RVS één keer per jaar te ontdoen van vuil en aanslag, welke staalverkleuring kunnen veroorzaken. Maak elementen schoon met een katoenen doek en een mild reinigingsmiddel opgelost in water, bijv. afwasmiddel. Spoel na het reinigen af met water en veeg het oppervlak droog. Let op! Schoonmaakmiddelen voor RVS mogen geen chloor, zout, zuren of bleekmiddelen bevatten. Zelfs een kleine hoeveelheid van deze substanties kunnen blijvende schade aanrichten.

Het is mogelijk dat er vliegroest ( oppervlakteroest ) op RVS ontstaat. Dit komt door aangevoerde kleine roestdeeltjes die in de omgeving voor kunnen komen. Vliegroest wordt dus niet veroorzaakt door een mindere kwaliteit van het aangetaste voorwerp zelf, de bron van de roestdeeltjes is extern. Ook wanneer een RVS speeltoestel in de buurt van zeewater wordt geplaatst kan er vliegroest ontstaan. Dit is eenvoudig te behandelen met Ranex Rustbuster. Vaak is één behandeling afdoende.

Aanbevelingen voor toestelcontrole volgens de EN 1176-1 en -3:2017-NORM Speeltoestellen en de oppervlakten deel 7: richtlijnen voor de montage, controle, behoud en werking van het toestel.

1.De periodieke inspectie – iedere week, als het toestel zeer intensief wordt gebruikt of wordt blootgesteld aan vandalisme. Deze controle omvat:

2.De functiecontrole – iedere drie maanden. Deze controle omvat:

3.De hoofdcontrole – ieder jaar. Deze controle omvat:

Veilige speeltoestellen zijn een vereiste voor iedere beheerder die gecertificeerde speeltoestellen in zijn of haar bezit heeft. Dit houdt in dat de beheerder die een speeltoestel voorhanden heeft ervoor zorgt dat het toestel zo is geïnstalleerd, gemonteerd, beproefd, geïnspecteerd en onderhouden, van voorschriften is voorzien, dat er bij gebruik door kinderen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat ( W.A.S. art. 15). Wij adviseren dan ook om ieder jaar een inspectie te laten uitvoeren door een daartoe bevoegde inspecteur.